12 Series – Đổi mới theo thời gian.

FINDER, luôn chú ý đến các công nghệ mới và những thay đổi nhanh chóng trong thế giới điện tử, giới thiệu hai phiên bản mới của công tắc thời gian 12 Series, nhờ NFC – Giao tiếp trường gần và Hộp công cụ ứng dụng FINDER Tải xuống miễn phí từ Google play, cho phép bạn lập trình những chuyển đổi thời gian này thông qua điện thoại thông minh Android có bật NFC.

Xem thêm sản phẩm của 12 Series tại đây